Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bộ phận Kỹ thuật E&T

KỸ SƯ/ KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ (SỐ LƯỢNG: 4 NGƯỜI)

Long Thành, Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

Phòng Kinh doanh Máy phát điện

POST-SALES ENGINEER

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

SALES SUPPORT ENGINEER

Tp. Hồ Chí Minh Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

Phòng Kinh doanh Ngành hàng hải

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (ĐỘNG CƠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG)

Tp. Hồ Chí Minh / Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

COMMERCIAL MANAGER – PTM

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

PROJECT MANAGER – MARINE

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

MECHANICAL DESIGNER – MARINE

Long Thành, Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

Phòng Đào tạo

TECHNICAL TRAINING INSTRUCTOR

Long Thành, Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023

Phòng Kinh doanh Máy công trình

KỸ SƯ KINH DOANH MÁY CÔNG TRÌNH - MIỀN NAM

Tp. Hồ Chí Minh, Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat