Máy ủi bánh xích Cat

Máy ủi bánh xích Cat

Từ những ứng dụng lớn đến nhỏ, từ khai mỏ đến làm đường, máy ủi bánh xích Cat® sẽ đáp ứng mọi yêu cầu công việc của bạn. Chúng tôi cung cấp nhiều cấu hình  máy và những tùy chọn đặc biệt để đáp ứng mọi yêu cầu riêng biệt nhất của từng khách hàng.

Các mẫu sản phẩm

Cat® D1

Động cơ

Cat® C3.6

Công suất hiệu dụng

59.7 kW

Khối lượng vận hành

8099 kg

Cat® D2

Động cơ

Cat® C3.6

Công suất hiệu dụng

68.8 kW

Khối lượng vận hành

8338 kg

Cat® D3

Động cơ

Cat® C3.6

Công suất hiệu dụng

77.6 kW

Khối lượng vận hành

9362 kg

Cat® D6 GC

Động cơ

Cat® 3306B DIT

Công suất hiệu dụng

158 kW

Khối lượng vận hành

21825 kg

D5K2

Động cơ

Cat C4.4 ACERT

Công suất hiệu dụng

71.6 kW

Khối lượng vận hành - XL

9110.0 kg

D4K2

Động cơ

Cat C4.4 ACERT

Công suất hiệu dung

62.6 kW

Khối lượng vận hành - XL

8072.0 kg

D3K2

Động cơ

Cat C4.4 ACERT

Công suất hiệu dụng

55.2 kW

Khối lượng vận hành - XL

7713.0 kg

D5R2

Động cơ

Cat C7.1 ACERT

Công suất hiệu dụng

114.0 kW

Khối lượng vận hành

16032.0 kg

D6R2

Động cơ

Cat® C9 ACERT™

Công suất hiệu dụng

141.0 kW

Khối lượng vận hành

18984.0 kg

D7R

Động cơ

Cat® C9 ACERT™

Công suất hiệu dụng

194.0 kW

Khối lượng vận hành

24962.0 kg

D8R (C15 ACERT™)

Động cơ

Cat C15 ACERT

Công suất hiệu dụng

242.0 kW

Khối lượng vận hành

38351.0 kg
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat