Thử thách Cat Trial #9: Hậu trường - Xây dựng

3 tháng trước 24/11/2020
Hãy cùng xem những kỹ sư của Caterpillar đã xây dựng lên mê cung PAC-MAN khổng lồ bằng những thiết bị máy công trình Cat như thế nào nhé.

Xem Thử thách Cat Trial #9: PAC-MAN tại đây.

Trò chơi PAC-MAN đã được đưa ra thực tế nhờ những công nghệ Cat 3D tiên tiến:

  • Khảo sát công trường bằng Drone - Máy bay không người lái
  • Thiết kế 3D GPS
  • Công nghệ hỗ trợ Cat 3D Grade giúp thi công nhanh chóng và chính xác gần như tuyệt đối

Tag:
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat