Caterpillar đơn giản hóa tên model cho dải sản phẩm Máy lu rung Cat®

5 tháng trước 05/06/2023
Máy lu rung Cat được đặt tên model mới dựa trên khối lượng vận hành của thiết bị.

Caterpillar đã triển khai một sáng kiến mới để đơn giản hóa tên gọi cho các sản phẩm máy lu rung Cat®. Để tương quan với máy lu rung thế hệ GC, tất cả máy lu rung Cat sẽ có tên gọi thể hiện được khối lượng vận hành của nó. Ngoài ra, các chữ cái cuối cùng trong tên model thể hiện series đời máy cũng sẽ bị loại bỏ.

Dải sản phẩm máy lu rung Cat® bao gồm các thiết kế trống lu trơn và trống lu chân cừu với chiều rộng từ 1270 đến 2134 mm. Bền bỉ và đáng tin cậy, máy lu rung Cat® mang lại hiệu suất đầm lèn vượt trội, tốc độ và khả năng leo dốc tốt giúp tối ưu hóa năng suất cho nhiều ứng dụng công việc và các loại đất khác nhau. 

Các máy lu rung Cat® CS10 GC, CS11 GC and CP11 GC sẽ không có sự thay đổi về tên model. Những thiết bị được cập nhật tên gọi mới bao gồm:

Phân loại Tên Model hiện nay Tên Model mới
Cỡ nhỏ Cat CP34 Cat CP5
Cỡ nhỏ Cat CS34 Cat CS5
Cỡ nhỏ Cat CP44B Cat CP7
Cỡ nhỏ Cat CS44B Cat CS7
Cỡ trung bình Cat CP54B Cat CP11
Cỡ trung bình Cat CS54B Cat CS11
Cỡ trung bình Cat CP56B Cat CP12
Cỡ trung bình Cat CS56B Cat CS12
Cỡ trung bình Cat CP12 GC Cat CP13 GC
Cỡ trung bình Cat CS12 GC Cat CS13 GC
Cỡ trung bình Cat CS66B Cat CS13
Cỡ trung bình Cat CP68B Cat CP14
Cỡ trung bình Cat CS68B Cat CS14
Cỡ lớn Cat CP74B Cat CP16
Cỡ lớn Cat CS74B Cat CS16
Cỡ lớn Cat CP76B Cat CP17
Cỡ lớn Cat CS76B Cat CS17
Cỡ lớn Cat CS78B Cat CS19
Cỡ lớn Cat CS79B Cat CS20

Cat CS12

Cat CS7

Bạn cần được tư vấn thêm về máy lu rung và các thiết bị công trình Cat®?
Hãy liên hệ với Phú Thái Cat qua Hotline 1800 599 990 (miễn phí) để được tư vấn và hỗ trợ 24/7!

icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat