Sản phẩm cho kho hàng

NSP10-16N2S

Được thiết kế cho các ứng dụng chuyển hàng ngắn và xếp chồng hàng lên tới độ cao 5.4m, Stacker Cat NSP10-16N2 kế hợp tất cả các công nghệ mới nhất để mang lại sự tin cậy và năng suất cao trong mọi nhà kho.
Yêu cầu báo giá
MODEL TẢI TRỌNG NÂNG (kg) TÂM TẢI (mm) ĐỘNG CƠ
NSP10N2 1000 600 Điện
NSP12N2 1200 600 Điện
NSP12N2R 1200 600 Điện
NSP12N2I 1200 600 Điện
NSP12N2IR 1200 600 Điện
NSP14N2 1400 600 Điện
NSP14N2R 1400 600 Điện
NSP14N2I 1400 600 Điện
NSP14N2IR 1400 600 Điện
NSP16N2 1600 600 Điện
NSP16N2R 1600 600 Điện
NSP16N2I 1600 600 Điện
NSP16N2IR 1600 600 Điện
NSP16N2S 1600 600 Điện
NSP16N2SR 1600 600 Điện
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat