Máy xúc lật bánh lốp

Máy xúc lật bánh lốp

Máy xúc lật bánh lốp qua sử dụng

Các mẫu sản phẩm

930H (FTD00725)

Giá

67 200 USD

Năm sản xuất

2008

Số giờ hoạt động

10341

IT28G (DBT01220)

Giá

35 840 USD

Năm sản xuất

2004

Số giờ hoạt động

7973

930H (DHC00348)

Giá

53 760 USD

Năm sản xuất

2007

Số giờ hoạt động

10930
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat