Máy ủi bánh xích

Máy ủi bánh xích

Máy ủi bánh xích qua sử dụng

Các mẫu sản phẩm

D3G (CXT00635)

Năm sản xuất

2006

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

1095 giờ

D3G (CXT00814)

Năm sản xuất

2007

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

6203 giờ

D3G (CXT00670)

Năm sản xuất

2006

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

3136 giờ

D3G (CXT00644)

Năm sản xuất

2006

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

7068 giờ

D4K LGP (RRR00320)

Năm sản xuất

2008

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

8072 giờ

D4KL (RRR00321)

Năm sản xuất

-

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

7337 giờ

D4G (RRR00322)

Năm sản xuất

Liên hệ

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

Liên hệ

D5K LGP (JLF00237)

Năm sản xuất

2010

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

3250 giờ

D5G (RSC00261)

Năm sản xuất

2007

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

7928 giờ

D5N (CKT00258)

Năm sản xuất

-

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

6927 giờ

D6R (LGP00441)

Năm sản xuất

2008

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

6916 giờ

D6R (S6X00691)

Năm sản xuất

-

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

7107 giờ
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat