Máy khoan hầm lò

Máy khoan hầm lò

Máy khoan hầm lò qua sử dụng

Các mẫu sản phẩm

Atlas Copco ML2D (AVO08A191)

Giá

134 400 USD

Năm sản xuất

2008

Số giờ hoạt động

3040

Atlas Copco 104 (AVO08A565)

Giá

170 240 USD

Năm sản xuất

2008

Số giờ hoạt động

1927
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat