Máy đào thủy lực

Máy đào thủy lực

Máy đào thủy lực qua sử dụng

Các mẫu sản phẩm

320D2 GC (ZBH11714)

Năm sản xuất

2018

Xuất xứ

Trung Quốc

Số giờ hoạt động

3220 giờ

336D (KKT00144)

Năm sản xuất

2009

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

7581 giờ

336D (PRF00535)

Năm sản xuất

2009

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

5458 giờ

336D2 L (GJA00207)

Năm sản xuất

-

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

8877 giờ

336D LME (PRF00532)

Năm sản xuất

-

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

13376 giờ

320D (BWZ00885)

Năm sản xuất

2007

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

9882 giờ
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat