Máy đào bánh lốp Cat

Máy đào bánh lốp Cat

Máy đào bánh lốp Cat có tính di động, tốc độ, sức mạnh và độ tin cậy để trở thành thiết bị linh hoạt nhất trong đội máy của bạn.

Các mẫu sản phẩm

M315D2

Động cơ

Cat C4.4 ACERT

Công suất hiệu dụng

101.0 kW

Tốc độ di chuyển tối đa

37.0 km/h

M320D2

Động cơ

Cat® C7.1 ACERT™ Technology

Công suất hiệu dụng

124.0 kW

Tốc độ di chuyển tối đa

37.0 km/h
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat