Máy phát điện tàu thủy

Máy phát điện tàu thủy

Máy phát điện tàu thủy Cat được sản xuất để có thể hoạt động hiệu quả, ổn định trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất. Máy phát điện thủy Cat là sự kết hợp giữa thiết kế và quy trình sản xuất đã được chứng minh với công nghệ hiện đại và sự kiểm soát tiên tiến nhất để cung cấp công suất lớn hơn với sự hiệu quả tuyệt vời hơn trong khi vẫn dễ dàng kiểm soát.

Các mẫu sản phẩm

3512C

Công suất tối thiểu

1550 eKW (1937 kVA)

Công suất tối đa

1700 eKW (2125 kVA)

Tần số

60 hz

C32 ACERT TIER 3

Công suất tối thiểu

730 ekW (913 kVA)

Công suất tối đa

940 ekW (1175 kVA)

Tần số

60hz

C32 ACERT IMO II

Công suất tối thiểu

550 eKW (688 kVA)

Công suất tối đa

940 ekW (1175 kVA)

Tần số

50 Hz hoặc 60 Hz

C18 (SRMP)

Công suất tối thiểu

260 ekW (325 kVA)

Công suất tối đa

565 ekW (706 kVA)

Tần số

50 hz

C9.3

Công suất tối thiểu

185 ekW (50hz), 224 ekW (60hz)

Công suất tối đa

250 ekW (50hz), 300 ekW (60hz)

Tần số

50Hz & 60Hz

C7.1

Công suất tối thiểu

100 ekW (125 kVA)

Công suất tối đa

200 ekW (250 kVA)

Tần số

50 Hz hoặc 60 Hz

C4.4 ACERT

Công suất tối thiểu

58 ekW (50 Hz), 51 ekW (60 Hz)

Công suất tối đa

88 ekW (50 Hz), 105 ekW (60 Hz)

Tần số

50 Hz hoặc 60 Hz

C4.4

Công suất tối thiểu

36.0 ekW (45 kVA)

Công suất tối đa

99.0 ekW (123 kVA)

Tần số

50 Hz or 60 Hz

C2.2

Công suất tối thiểu

16 ekW (16kVA)

Công suất tối đa

27 ekW (27 kVA)

Tần số

50 Hz hoặc 60 Hz

C1.5

Công suất tối thiểu

10 ekW (10 kVA)

Công suất tối đa

13 ekW (16.5 kVA)

Tần số

50 Hz hoặc 60 Hz
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat