Hệ trục chân vịt Cat

Hệ trục chân vịt Cat

Hệ trục chân vịt CAT:

  • Chân vịt đẩy ngang định bước hoặc biến bước giúp tối đa thời gian hoạt động của tàu
  • Chân vịt đẩy đa phương được tùy biến cho khả năng hoạt động bền bỉ
  • Tùy chọn Moayơ chân vịt mang lại hiệu quả tối ưu

Các mẫu sản phẩm

Moayơ chân vịt

Đường kính cánh quạt

1200-8500 mm

Công suất trên trục

500-3000 kW

Vật liệu cánh quạt

Đồng hoặc Thép không gỉ

Chân vịt đẩy ngang

Đường kính cánh quạt

1100-3200 mm

Công suất trên trục

200-3600 kW

Loại chân vịt

Định bước/Biến bước

Chân vịt đẩy đa phương

Đường kính cánh quạt

1100-3400 mm

Công suất trên trục

500-3500 kW

Loại chân vịt

Định bước/Biến bước
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat