Đại tu động cơ

Đại tu động cơ

Một dịch vụ đại tu hàng đầu sẽ giúp khôi phục công suất và hiệu quả của động cơ.

Đại tu động cơ cấp 1

Một dịch vụ đại tu hàng đầu sẽ giúp khôi phục công suất và hiệu quả của động cơ.  Nó bao gồm việc sửa chữa hoặc thây thế xylanh cho thiết bị tại nơi các xyalnh có tốc độ nhanh hơn lót, vòng và vòng bi.

Đại tu động cơ cấp 2

Tùy chọn này sẽ thay thế vòng và vòng bi. Đây là lựa chon tối ưu khi có rất ít hoặc không có vòng hoặc lớp lót và vòng bi bị mòn do hoạt động hàng ngày.

Để được tư vấn cụ thể, hãy gọi ngay 1-800-599990 hoặc gửi email đến info@phuthaicat.com.vn

icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat