Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng

Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng

Thỏa thuận hỗ trợ khách hàng đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật kịp thời, chuyên nghiệp cho mọi thiết bị Cat.

Bạn sẽ có nhiều thời gian điều hành doanh nghiệp của mình hơn, trong khi chúng tôi sẽ giúp thực hiện những nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa quan trọng.

  • Thỏa thuận linh hoạt bằng văn bản
  • Phương thức, thời gian thanh toán linh hoạt
  • Bảo trì phòng ngừa cho từng thiết bị riêng lẻ hoặc toàn bộ đội máy
  • Cung cấp dịch vụ cho mọi thiết bị Cat với mọi số giờ hoạt động và ứng dụng công việc
  • Phát hiện sớm vấn đề, giảm thời gian sửa chữa và dừng máy, tối đa tuối thọ cho thiết bị.

Các chuyên gia của chung tôi sẽ làm việc cùng bạn để xác định các phương án tốt nhất nhằm tối đa hóa năng suất và tối thiểu hóa chi phí cho khách hàng!

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể:

Gọi 1-800-599990 hoặc gửi email đến info@phuthaicat.com.vn

icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat