Động cơ máy thủy

Động cơ máy thủy

Độ bền và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu vượt trội, dễ dàng bảo dưỡng và sửa chữa và có thể đại tu để kéo dài thời gian sử dụng - Động cơ đẩy Cat® mang lại năng suất tối đa với chi phí thấp nhất.

Các mẫu sản phẩm

C7.1 TIER 3 / IMO II

Dải công suất

280-425 bhp (208-317 bkW)

Tốc độ động cơ

2300-2700 vòng/phút

Tiêu chuẩn khí thải

U.S. EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA

C9.3 ACERT

Dải công suất

375-476 BHP

Tốc độ động cơ

1800-2300 vòng/phút

Tiêu chuẩn khí thải

EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IW

C18 ACERT IMO II

Dải công suất

454-715 bhp (339-533 bkW)

Tốc độ động cơ

1800-2100 vòng/phút

Tiêu chuẩn khí thải

IMO II, EU IIIA

C12

Dải công suất

340-490 bhp (254-366 bkW)

Tốc độ động cơ

1800-2300 vòng/phút

Tiêu chuẩn khí thải

EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IW

C18 ACERT IMO II

Dải công suất

454-715 bhp (339-533 bkW)

Tốc độ động cơ

1800-2100 vòng/phút

Tiêu chuẩn khí thải

IMO II, EU IIIA

C18 ACERT TIER 3

Dải công suất

469-1001 bhp (350-747 bkW)

Tốc độ động cơ

1800-2300 rpm

Tiêu chuẩn khí thải

EPA Tier 3 Commercial, IMO II, EU IW

C32 ACERT IMO II

Dải công suất

660-1450 bhp (492-1081 bkW)

Tốc độ động cơ

1600-2300 vòng/phút

Tiêu chuẩn khí thải

IMO II, EU IW

C175-16

Dải công suất

2683-3420 bhp (2001-2550 bkW)

Tốc độ động cơ

1600-1800 vòng/phút

Tiêu chuẩn khí thải

IMO II
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat