Hệ trục chân vịt Berg

MTT FP/CP

Hai loại chân vịt có sẵn: Chân vịt biến bước thường được sử dụng cho trục có tốc độ không đổi và chân vịt định bước thường được sử dụng cho trục có tốc độ thay đổi và đảo chiều. MTT có hai cấu hình: MTT loại hoạt động cho tải nặng phù hợp với ứng dụng định vị động (DP) và MTT phụ trợ phù hợp với điều động tại cảng.

Yêu cầu báo giá
Đường kính cánh quạt 1100-3200 mm
Công suất trên trục 200-3600 kW
Loại chân vịt Định bước/Biến bước
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat