Hệ trục chân vịt Berg

MTA FP/CP

Hệ thống chân vịt đẩy đa phương là chân vịt có thể lái và đẩy tàu với cánh chân vịt định bước hoặc chân vịt biến bước tùy theo yêu cầu đặt hàng. Chân vịt có hai cấu hình truyền động chữ L và truyền động chữ Z.

Yêu cầu báo giá
Đường kính cánh quạt 1100-3400 mm
Công suất trên trục 500-3500 kW
Loại chân vịt Định bước/Biến bước
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat