Caterpillar tại triển lãm MINExpo 2021 - NGÀY THỨ NHẤT

2 tháng trước 16/09/2021
Caterpillar đưa dàn máy khủng tham dự MINExpo tại Las Vegas - Hoa Kỳ.
Caterpillar tham gia triển lãm MINExpo 2021 với chủ đề "We're mining better together" - Cùng khai thác một cách có trách nhiệm hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

NGÀY THỨ NHẤT: THỨ 2, NGÀY 13/9

Những hình ảnh ấn tượng của của Caterpillar tại triển lãm MINExpo 2021 trong ngày đầu tiên.

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE

Caterpillar at MINExpo 2021 - DAY ONE
Tag:
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat