Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bộ phận Kỹ thuật E&T

KỸ SƯ/ KỸ THUẬT VIÊN CƠ KHÍ (SỐ LƯỢNG: 4 NGƯỜI)

Long Thành, Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

CHUYÊN VIÊN/ KỸ SƯ/ KỸ THUẬT VIÊN MÁY CƠ GIỚI CÔNG TRÌNH

Long Thành, Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

CHUYÊN VIÊN/ KỸ SƯ/ KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN (SỐ LƯỢNG: 4 NGƯỜI)

Long Thành, Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

Phòng Tài chính Kế toán

SENIOR INVESTMENT OFFICER

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022

Phòng Kinh doanh Máy phát điện

KỸ SƯ KINH DOANH MÁY PHÁT ĐIỆN

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022

Phòng Kinh doanh Máy công trình

KỸ SƯ KINH DOANH MÁY CÔNG TRÌNH

Long Thành, Đồng Nai Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

Phòng MIS

ERP OFFICER

Long Thành / Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat