Động cơ phụ trợ

C7.1 TIER 3 / IMO II

Động cơ phụ trợ CAT C7.1 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải U.S. EPA Tier 3 / IMO II
Yêu cầu báo giá
Chiều quay tính từ cuối bánh đà Ngược chiều kim đồng hồ
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat