Máy phát điện tàu thủy

C1.5

Máy phát điện tàu thủy Cat® C1.5 một pha có tần số 50 Hertz với công suất 10.0 ekW và tần số 60 Hertz với công suất 12.0 ekW đáp ứng tiêu chuẩn khí thải U.S. EPA Tier 3 và EU IW. Cat® C1.5 cũng có tùy chọn 3 pha có tần số 50 Hertz với công suất 11.0 ekW và tần số 60 Hertz với công suất 13.0 ekW đáp ứng tiêu chuẩn khí thái U.S. EPA Tier 3 và EU IW. Máy phát điện có tùy chọn 12V hoặc 24V cũng như tùy chọn có vỏ chống ồn hoặc trần.
Yêu cầu báo giá
Công suất tối thiểu 10 ekW (10 kVA)
Công suất tối đa 13 ekW (16.5 kVA)
Tần số 50 Hz hoặc 60 Hz
Tốc độ 1500 rpm (50Hz) hoặc 1800 rpm (60 Hz)
Mô-đen động cơ C1.5, In-line 3, 4-Stroke-Cycle-Diesel
Kiểu nạp khí Nạp khí tự nhiên
Đường kính 84.0 mm
Hành trình píttông 90.0 mm
Dung tích xylanh 1.5 l
Kiểu điều khiển Điện tử
Tiêu chuẩn khí thải EPA Tier 3* (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz)
Khối lượng 319 kg/703 lbs (không vỏ chống ồn), 368 kg/811 lbs (có vỏ chống ồn)
Chiều dài 37.4 in/962 mm (không vỏ chống ồn), 40 in/1021 mm (có vỏ chống ồn)
Chiều rộng 21 in/533 mm (không vỏ chống ồn), 24 in/608 mm (có vỏ chống ồn)
Chiều cao 27.5 in/699 mm (không vỏ chống ồn), 28 in/710 mm (có vỏ chống ồn)
Excitation AREP
Insulation Class H
Voltage Regulation ±0.5%
Frame Size 1.5
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat