Động cơ phụ trợ

Động cơ phụ trợ

Động cơ phụ trợ Cat® là giải phát cho những ứng dụng máy phát điện độc nhất, đòi hỏi sự tùy biến. Hơn nữa, chúng còn được thiết kế hoàn hảo cho các ứng dụng như máy bơm, tời kéo, bẳng tải...

Các mẫu sản phẩm

3516E

Dải công suất

787-3175 bhp (587-2368 bkW)

Kiểu nạp khí

TA

Tiêu chuẩn khí thải

U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III

3512E

Dải công suất

732-2399 bhp (546-1789 bkW)

Kiểu nạp khí

TA

Tiêu chuẩn khí thải

U.S. EPA Tier 4 Final, IMO III

C32 TIER 3

Công suất tối thiểu

781.0 bkW

Công suất tối đa

994.0 bkW

Kiểu nạp khí

TTA

C32 IMO II

Công suất tối thiểu

590.0 bkW

Công suất tối đa

994.0 bkW

Kiểu nạp khí

TTA

C18 TIER 3

Công suất tối thiểu

465.0 bkW

Công suất tối đa

599.0 bkW

Kiểu nạp khí

TA, TTA

C18 IMO II

Công suất tối thiểu

301.0 bkW

Công suất tối đa

492.0 bkW

Kiểu nạp khí

TA, TTA

C9.3

Công suất tối thiểu

218.0 bkW

Công suất tối đa

325.0 bkW

Kiểu nạp khí

TA
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat