Xe tải tự đổ khung mềm Cat

Xe tải tự đổ khung mềm Cat

Vận hành dễ dàng, đơn giản và thoải mái kết hợp với các điểm bảo dưỡng kết hợp và thời gian chu kỳ bảo dưỡng định kỳ dài giúp bạn tập trung vào việc hoàn thành công việc. Bạn sẽ có nhiều thời gian cho công việc hơn, ít thời gian và tiền bạc cho việc sửa chữa.

Các mẫu sản phẩm

740C EJ

Động cơ

Cat C18 ACERT

Công suất động cơ - SAE J1995

381.0 kW

Công suất hiệu dụng - ISO 14396

376.0 kW

745C

Động cơ

Cat C18 ACERT

Công suất động cơ - SAE J1995

381.0 kW

Công suất hiệu dụng - ISO 14396

376.0 kW
icon-message.png
1800 599 990
icon-message.png
Live chat