Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bộ phận Máy thủy

KỸ SƯ BẢO TRÌ - MÁY THỦY

Long Thanh Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

KỸ SƯ BÀN GIAO SẢN PHẨM

Hai Phong Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

KỸ SƯ BÁO GIÁ - MÁY THỦY

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Bộ phận Máy phát điện & Động cơ

Bộ phận Thiết bị khai mỏ

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA MÁY CÔNG TRÌNH (5 NGƯỜI)

Cẩm Phả, Hưng Yên Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Phòng SITECH

KỸ SƯ BÁN HÀNG – SITECH

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Phòng Hành chính

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

LỄ TÂN (TẠM THỜI 6 THÁNG)

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Phòng Phụ tùng

NHÂN VIÊN BÁO GIÁ PHỤ TÙNG (TẠM THỜI 6 THÁNG)

Hưng Yên Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Bộ phận Kinh doanh Xe nâng hàng Cat, Máy công trình SEM, Động cơ Perkins

NHÂN VIÊN KINH DOANH - XE NÂNG HÀNG

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - MÁY XÚC LẬT

Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019

Phòng MIS

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH ERP

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019
1800 599 990
Yêu cầu nhanh