Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Bộ phận Máy thủy

MECHANICAL FOREMAN ASSEMBLY

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

WORKSHOP PLANNER

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

SALES ENGINEER – MARINE

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

PROJECT MANAGER

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Bộ phận Máy phát điện & Động cơ

Kỹ Thuật Viên/Kỹ Sư Bảo Trì Sửa Chữa

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Phòng IT

ERP BUSINESS ANALYST

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Phòng Hành chính

LÁI XE

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

HSE SUPERVISOR

Long Thành Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018
1800 599990
Yêu cầu nhanh