Have a product enquiry? Contact us

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Making sure your equipment runs at the time when it is mostly needed

Dịch vụ phân tích kỹ thuật được thực hiện với thiết bị chẩn đoán tiên tiến. Thiết bị này cung cấp đánh giá chuyên sâu về tình trạng động cơ của bạn.
Một chương trình kiểm tra kết hợp kiểm tra hàng ngày với phân tích định kỳ chuyên sâu. Việc kiểm tra này sẽ cho phép:

  • • Xác định vị trí các vấn đề tiềm ẩn trước khi dẫn đến sửa chữa lớn
  • • Lên lịch trình bảo trì động cơ & sửa chữa
  • • Lên kế hoạch & kiểm soát chi phí vận hành và thời gian chết.

Mọi thắc mắc xin gọi tới tổng đài của chúng tôi 1800 599990 hoặc gửi email cho chúng tôi tại  info@phuthaicat.com.vn