Have a product enquiry? Contact us

SỬA CHỮA BƠM PHUN KIM NHIÊN LIỆU

Chỉ có Phú Thái Cat mới có thể cung cấp dich vụ Đánh giá khả năng tái sử dụng phụ tùng dựa trên các thông số kỹ thuật của Caterpillar


 
Dich vụ của chúng tôi :
 

  • HThợ cơ khí Cat đào tạo bài bản
  •  

  • Kiểm tra & điều chỉnh dựa trên Thông số kỹ thuật Cat
  •  

  • Sole Pre – Nhà cung cấp thử nghiệm (Bench Test)

 
Mọi thắc mắc xin gọi tới tổng đài của chúng tôi 1800 599990 hoặc gửi email cho chúng tôi tại  info@phuthaicat.com.vn