Have a product enquiry? Contact us

ĐẠI TU ĐỘNG CƠ

Cung cấp dịch vụ đại tu chính xác cho đông cơ

Đại tu nửa trên động cơ

 

Công việc đại tu này có thể là tất cả những gì cần thiết để khôi phục lại sức mạnh và hiệu quả của máy. Việc đại tu bao gồm cải tạo hoặc thay cụm nắp quy lát, nơi các bộ phận của nắp quy lát bị mòn nhanh hơn so với lớp lót, phớt và vòng bi.

 

Đại tu nửa dưới động cơ

 

Đây là một lựa chọn lý tưởng khi các gioăng phớt không bị mòn và các vòng bi mòn do vận hành bình thường.

 

Mọi thắc mắc xin gọi tới tổng đài của chúng tôi 1800 599990 hoặc gửi email cho chúng tôi tại  info@phuthaicat.com.vn