Have a product enquiry? Contact us

CAT Machine D6K XL

21 Mar 2016

  Thông Tin Chi Tiết Manufacturer Serial #: N/A Model: Máy ủi CAT D6K XL cũ Year: 2007 Hours: 4207 Description: Cabin A/C, Ghế hơi, có cày – ripper ở phía sau, xích rộng 560mm Click Xem toàn bộ hình ảnh tại đây

READ MORE ...

Máy CAT 336D

21 Mar 2016

  Thông Tin Chi Tiết Manufacturer Serial #: KKT00128 Model: Máy CAT 336D Year: 2008 Hours: 3617 Description: CABIN A/C, Boom HD (Heavy duty) – Cần 6.5m, Stick – Tay gầu 3.2m, Xích rộng 600mm loại 3 vấu Click Xem toàn bộ hình ...

READ MORE ...

Máy đào bánh xích Cat 320D

25 Oct 2015

  Thông Tin Chi Tiết Manufacturer Serial #: BWZ02132 – BWZ01714 – BWZ03601 – BWZ00885 – BWZ00969 – BWZ04895 Model: Máy đào bánh xích Cat 320D Year: 2007-2007-2008 – 2007 – 2007 -2010 Hours: 5650 – 5251 – 6250 – 5322 – 5527 – 7091 Description: Bucket 0.8m3, Cab ...

READ MORE ...

Máy đào bánh lốp Cat M313D

14 Aug 2015

  Chi Tiết – Gọi 1-800-5999990 Manufacturer Serial #: W3H00885 Model:  Wheel excavator M313D Year: 2009 Hours: 6000 Description: Bucket 0.6m3, Quick coupler, CAB AC Click Xem Toàn Bộ Hình Ảnh Tại Đây

READ MORE ...

Máy ủi CAT D5K XL

29 May 2015

  Thông Tin Chi Tiết Manufacturer Serial #: WWW00999 Model: Máy ủi Cat D5K XL Year: 2010 Hours: 5021 Description: 5 xylanh/6 chiều, CAB A/C, radio Track 540   Click Xem toàn bộ hình ảnh tại đây      

READ MORE ...