Máy xúc lật hầm lò

Máy xúc lật hầm lò

Máy xúc lật hầm lò qua sử dụng

Các mẫu sản phẩm

R1700G (SBR00973)

Giá

537 600 USD

Năm sản xuất

2013

Số giờ hoạt động

12344
1800 599 990
Yêu cầu nhanh