Máy ủi bánh xích

Máy ủi bánh xích

Máy ủi bánh xích qua sử dụng

Các mẫu sản phẩm

D3G (CXT00635)

Năm sản xuất

2006

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

855 giờ

D3G (CXT00814)

Năm sản xuất

2007

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

6200 giờ

D3G (CXT00670)

Năm sản xuất

2006

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

4410 giờ

D5K LGP (JLF00237)

Năm sản xuất

2010

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

3250 giờ

D4K (RRR00320)

Năm sản xuất

2008

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

-

D6R (LGP00441)

Năm sản xuất

2008

Xuất xứ

Nhật Bản

Số giờ hoạt động

-
1800 599 990
Yêu cầu nhanh