CS54B


Máy lu rung CAT CS54B – người bạn tin cậy của mọi nhà thầu – áp dụng công nghệ tiên tiến giúp đạt độ đầm chặt nhanh hơn và tối ưu năng suất làm việc – Lu rung CS54B mang lại hiệu suất đầm lớn, tốc độ cao và khả năng di chuyển tốt để tối đa hóa công suất.

    null Năng suất vượt trội
    null Làm việc công nghệ dễ dàng hơn với MDP
    null Bảo dưỡng dễ dàng
    null Bảo hành 2 năm/4000 giờ