Máy phát điện

Máy phát điện

Khi bạn cần năng lượng điện, Caterpillar luôn luôn sẵn sàng. Sản phẩm máy phát điện của chúng tôi có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Các mẫu sản phẩm

C1.1 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

6.8 kVA

Công suất tối đa

9.5 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

EU Stage IIIA

C1.5 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

10.0 kVA

Công suất tối đa

13.5 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

EU Stage IIIA

C2.2 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

13.0 kVA

Công suất tối đa

22.0 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

EU Stage IIIA

C3.3 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

24.0 kVA

Công suất tối đa

65.0 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Non Regulated, EU Stage II and EU Stage IIIA

C4.4 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

50.0 kVA

Công suất tối đa

110.0 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Non Regulated, EU Stage II and EU Stage IIIA

C7.1 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

135.0 kVA

Công suất tối đa

218.0 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Non Regulated, EU Stage IIIA

C9 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

230 kVA

Công suất tối đa

330 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Tier 3 Nonroad Equivalent Emission Standards

C13 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

350 kVA

Công suất tối đa

450 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

EU Stage IIIA Nonroad

C15 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

365 kVA

Công suất tối đa

550 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Tier 2 or Tier 3 Nonroad Equivalent Emission Standards, China Nonroad III

C18 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

550 kVA

Công suất tối đa

715 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Tier 2 Nonroad, China Nonroad III

3412C (50 HZ)

Công suất tối thiểu

680 kVA

Công suất tối đa

900 kVA

Tiêu thụ nhiên liệu

Thấp

C32 (50 HZ)

Công suất tối thiểu

910 kVA

Công suất tối đa

1500 kVA

Tiêu chuẩn khí thải

Equivalent U.S. EPA Tier 2 Nonroad Standards
1800 599 990
Yêu cầu nhanh