Máy phát điện tàu thủy

C1.5

Cat® C1.5 Diesel Marine Generator Set has single phase ratings of 50 Hertz at 10.0 ekW and 60 Hertz at 12.0 ekW that meet U.S. EPA Tier 3 and EU IW emission standards. The Cat® C1.5 also has three phase ratings of 50 Hertz at 11.0 ekW and 60 Hertz at 13.0 ekW that meet U.S. EPA Tier 3 and EU IW emissions standards. This generator set is available in 12 or 24 volt as an open gen set or as an enclosed package.
Yêu cầu báo giá
Công suất tối thiểu 10 ekW (10 kVA)
Công suất tối đa 13 ekW (16.5 kVA)
Tần số 50 Hz hoặc 60 Hz
Tốc độ 1500 rpm (50Hz) hoặc 1800 rpm (60 Hz)
Mô-đen động cơ C1.5, In-line 3, 4-Stroke-Cycle-Diesel
Kiểu nạp khí Nạp khí tự nhiên
Đường kính 84.0 mm
Hành trình píttông 90.0 mm
Dung tích xylanh 1.5 l
Kiểu điều khiển Điện tử
Tiêu chuẩn khí thải EPA Tier 3* (60 Hz), EU 97/68EC Stage II (50 Hz)
Khối lượng 319 kg/703 lbs (không vỏ chống ồn), 368 kg/811 lbs (có vỏ chống ồn)
Length 37.4 in/962 mm (không vỏ chống ồn), 40 in/1021 mm (có vỏ chống ồn)
Width 21 in/533 mm (không vỏ chống ồn), 24 in/608 mm (có vỏ chống ồn)
Height 27.5 in/699 mm (không vỏ chống ồn), 28 in/710 mm (có vỏ chống ồn)
Excitation AREP
Insulation Class H
Voltage Regulation ±0.5%
Frame Size 1.5
1800 599990
Yêu cầu nhanh