News Headlines

Bạn đang sở hữu xe đầu kéo có lắp động cơ Caterpillar?

PHẦN QUÀ 1,000$ ĐANG CHỜ ĐÓN BẠN
Bạn đang sở hữu xe đầu kéo có lắp động cơ Caterpillar?
Hãy gửi thông tin về số sê-ri động cơ Caterpillar của bạn cho chúng tôi ngay. Phần quà 1,000$ dành cho động cơ Cat có tuổi thọ cao nhất đang hoạt động trên xe đầu kéo.
Hotline: 1800599990 (gọi miễn phí) hoặc emai; leads@phuthaicat.com.vn

Truck engine flyer - P2 - Final

Truck engine flyer - P1 - Final